1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

5. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 -  Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 05

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 -  Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí: 

Vyhlášení výzvy: 3. října 2011
Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 16. listopadu 2011 (do 17 hod.)
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 5. října. 2011.
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 7. listopadu 2011

Kontaktním místo:

Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, oddělení evropských grantů.

Kontaktní osoby: 

Bc. Iveta Lásková (tel.: 495 817 288, e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.cz)

Mgr. Ivana Kudrnáčová (tel.: 495 817 229 e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Petra Hnátová (tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz)3.10.2011 6:10:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load