1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

5. výzva Ústeckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ústecký kraj vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 

Číslo kola výzvy: 05

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Vyhlášení výzvy: 21. 3. 2014

Datum ukončení výzvy: 12. 5. 2014

Datum zahájení předkládání žádostí:   5. 5. 2014 od 08.00 hod. v listinné a elektronické verzi (od toho data bude možné žádosti v Benefitu7 finalizovat)

Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 5. 2014v 15.00 hod. v listinné a elektronické verzi

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách (http://opvk.kr-ustecky.cz/).

Informace poskytuje: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, řízení a přípravy projektů, oddělení grantů EU pro vzdělávání , Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Projektoví manažeři:

Mgr. Martina Černá, vedoucí oddělení, 475 657 499

cerna.martina@kr-ustecky.cz

Mgr. Radka Dostálová, 475 657 717

dostalova.r@kr-ustecky.cz

Mgr. Jana Šindelářová , 475 657 907

sindelarova.j@kr-ustecky.cz

Finanční manažeři:

Ing. Zdeněk Hanzlíček, 475 567 534

hanzlicek.z@kr-ustecky.cz  

Ing. Martin Málek, 475 657 889

malek.m@kr-ustecky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP k realizaci

21.3.2014 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load