1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

6. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 06

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Celý text výzvy další podrobné informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje

http://opvk.kr-jihomoravsky.cz.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 20. září 2013

Ukončení výzvy: 8. listopadu 2013

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické verzi žádosti: 1. října 2013, od 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 8. listopadu 2013, do 12:00 hod.

Místo pro podání projektů:

Jihomoravský kraj

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Kontakty:

Ing. Jiří Michna

vedoucí referent pro GG 3.2

tel.: 541 652 449

e-mail: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Jana Skácelová

referentka pro GG

tel.: 541 651 407

e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Kateřina Surová

referentka pro GG

tel.: 541 651 231

e-mail: surova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Tereza Rosypalová

referentka pro GG

tel.: 541 651 371

e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz


Výsledky: ikona souboruJMK Seznam GP schválených k realizaci 6 výzva 3 2

20.9.2013 14:45:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load