1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Kraj Vysočina vyhlašuje první výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, částka pro tuto výzvu: 100 000 000,- Kč

1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami, částka pro tuto výzvu: 36 000 000,- Kč

1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, částka pro tuto výzvu:
45 000 0000,- Kč

Vyhlášení výzev: 26. května 2008

Datum ukončení výzev: 12. září 2008

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. září 2008

Datum ukončení příjmu žádostí: 12. září 2008 do 13 hod.

Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti, Příručka pro žadatele a ostatní dokumenty jsou ke stažení na http://www.vysocina-finance.cz/ . Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami:

Mgr. Simona Kašpárková, tel.: 564 602 539, e-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.cz 

Ing. Adéla Zvolánková, tel.: 564 602 539, e-mail: zvolankova.a@kr-vysocina.cz


Výsledky: 

ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 1 vyzva 01Vysocina

ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 2 vyzva 01 Vysocina

ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 Vysočina


26.5.2008 11:05:25 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load