1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení 2. výzvy Moravskoslezského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlášení 2. výzvy Moravskoslezského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání


Moravskoslezský kraj
vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání.

 

 

1. Číslo kola výzvy: 02

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů počátečního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

4. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 30. ledna 2009

Datum ukončení výzvy: 13. března 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. března 2009

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 13. března 2009 do 14:30 hod.

 

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz (odkaz Evropská unie) a stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz (odkaz OP VK).

Informace poskytuje: oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Bc. Andrea Šimoníková, tel. 595 622 932, e-mail pro dotazy: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz.


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci MsK, 1 1, č v 02

26.1.2009 10:01:13 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load