1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení prvních tří výzev v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro kraje

MŠMT vyhlašuje tři výzvy k předkládání globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzvy jsou určeny pouze krajským úřadům

Globální grant
(GG) je jedním z typů projektů, které je možné v OP VK realizovat. GG připravuje a realizuje kraj (resp. krajský úřad). Proto, aby kraj mohl ve svém území vyhlašovat výzvy k předkládání grantových projektů je však nutné, aby byl GG nejprve schválen ze strany MŠMT. Své grantové projekty (projektové záměry) v rámci GG budou následně moci realizovat  předkladatelé v regionech. Ti budou rovněž kraji odpovědní za dodržení všech podmínek a pravidel GG a souvisejících právních předpisů.Celé znění vyhlášených výzev pro kraje naleznete pokliknutím na následující texty :

o  ikona souboruPříloha 1 k výzvě pro GG – oblast podpory 1.1 (124,48 KB

o  ikona souboruPříloha 2 k výzvě pro GG – oblast podpory 1.1 (120,46 KB)

o  ikona souboruPříloha 1 k výzvě pro GG – oblast podpory 1.2 (141,86 KB

o  ikona souboruPříloha 2 k výzvě pro GG – oblast podpory 1.2 (121,67 KB)

o  ikona souboruPříloha 1 k výzvě pro GG – oblast podpory 1.3 (122.11 KB

o  ikona souboruPříloha 2 k výzvě pro GG – oblast podpory 1.3 (120.54 KB

13.12.2007 2:12:24 - aktualizováno 17.12.2007 3:12:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load