1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Jihočeského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
 

Číslo výzvy: 01/2008

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Alokace pro výzvu:  100.000.000,- Kč

Minimální výše způsobilých výdajů na 1 grantový projekt: 400.000,- Kč

Maximální výše způsobilých výdajů na 1 grantový projekt: 25.000.000,-Kč

Lhůta pro předložení žádostí: od 26.5.2008 a musí být doručena nejpozději dne 7.7.2008 do 12:00

Místo předložení žádostí: Oddělení řízení grantů a projektů

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Podrobnější informace: http://opvk.kraj-jihocesky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 1 1 GG Jihočeský kraj

26.5.2008 11:05:10 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load