1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Jihomoravského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, globálního grantu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji"

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy včetně Příručky pro žadatele o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou dostupné na internetových stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz/.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 5.5.2008

Datum ukončení výzvy: 18.6.2008 ve 12.00 hod

Datum zahájení předkládání žádostí: 4.6.2008 v 8.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 18.6.2008 do 12.00 hod

Místo podání projektu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací

(kanceláře č. 141, 143, 254) - pouze osobně

Kontakt:

Ing.Miroslava Janalíková, janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz , tel. 541 651 366

Ing. Miroslava Jedličková, jedlickova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz , tel. 541 651 220

Ing. Dana Stodolová, stodolova.dana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 240
Výsledky: ikona souboruVýsledky 1 2 01 Jihomoravský kraj
5.5.2008 11:05:19 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:55 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load