1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání GG, oblast podpory 3.2 (OP VK)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu Zprostředkujícím subjektům (krajům) k předkládání globálních grantů (GG) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2 -  Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Datum vyhlášení výzvy: 14. listopadu 2008

Datum ukončení výzvy: do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu, případně do data rozhodnutí Řídícího orgánu o ukončení výzvy.

ikona souboruText výzvy a její přílohy

14.11.2008 3:11:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load