1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Královéhradeckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Královéhradecký kraj vyhlašuje průběžnou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo výzvy: 01

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory, název globálního grantu:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.05

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů počátečního vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

4. Termíny průběžné výzvy:

Vyhlášení výzvy: 5. května 2008

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. května 2008

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 5. 11. 2008 (do 17 hod.)

Hodnocení grantových projektů proběhne ve třech kolech:

  • pro projekty předložené do 25. 6. 2008 do 17 hod.
  • pro projekty předložené 24. 9. 2008 do 17 hod.
  • pro projekty předložené 5. 11. 2008 do 17 hod.

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz (odkaz Evropská unie, EHP - granty, dotace)

Informace poskytuje: Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N3.438.

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Rychterová (tel.: 495 817 486, e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz),

Ing. Petra Hnátová (tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz),

Mgr. Eva Čechová (tel.: 495 817 496, e-mail: ecechova@kr-kralovehradecky.cz)


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 1 KHkraj

5.5.2008 10:05:29 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load