1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Královéhradeckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy Královéhradeckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

1. Číslo výzvy: 02

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory, název globálního grantu:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.01

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Cílem globálního grantu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení směřující k inovacím ve vzdělávání, tvorbě a realizaci vzdělávacích programů v Královéhradeckém kraji.

4. Termíny průběžné výzvy:

Vyhlášení výzvy: 19. ledna 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 9. března 2009 (do 17 hod.)

Zasedání Výběrové komise pro hodnocení předložených projektových žádostí proběhne v termínu: 8. června 2009 – 12. června 2009

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz (odkaz Evropská unie, EHP – granty, dotace)

Informace poskytuje: Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N3.438.

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Rychterová (tel.: 495 817 486, e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz),

Ing. Petra Hnátová (tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz),

Mgr. Eva Čechová (tel.: 495 817 496, e-mail: ecechova@kr-kralovehradecky.cz)


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 3 KHkr

19.1.2009 2:01:29 - aktualizováno 3.2.2009 1:02:20 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load