1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Libereckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1. Číslo výzvy

Číslo výzvy: 01

2. Program, prioritní osa, oblast podpory

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

3. Cíle programu a oblasti podpory

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního, zejména základního a středního vzdělávání v Libereckém kraji.

4. Termíny výzvy

Příjem žádostí od 12. 5. 2008

Ukončení příjmu žádostí: on-line příjem webové žádosti do 15:00 hod 23. 6. 2008

listinná verze do 15:00 hod 26. 6. 2008

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy na http://opvk.kraj-lbc.cz/

Kontaktní e-mail: opvk@kraj-lbc.cz

Kontaktní místo:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

Kontaktní osoby:

Mgr. Fialová Martina

tel: 485 226 323

kancelář: 1422

martina.fialova@kraj-lbc.cz

projektový manažer

Křeček Leoš

tel: 485 226 647

kancelář: 819

leos.krecek@kraj-lbc.cz

vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcíVýsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 1 Liberecký kraj
12.5.2008 11:05:25 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:11 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load