1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Libereckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy Libereckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu

z globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

 

1. Číslo výzvy

 

Číslo výzvy: 02

2. Program, prioritní osa, oblast podpory

 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Prioritní osa programu: 1. Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Globální grant: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

v Libereckém kraji

 

3. Cíle programu a oblasti podpory

 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy v Libereckém kraji.

4. Termíny výzvy

 

Datum vyhlášení výzvy: 5. 1. 2009

 

Datum zahájení příjmu žádostí: 5. 1. 2009

 

Datum ukončení příjmu žádostí: on-line příjem webové žádosti do 14:00 hod 27. 2. 2009

listinná verze do 14:00 hod 27. 2. 2009

 

5. Další informace a kontakty

 

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na internetových stránkách http://opvk.kraj-lbc.cz.

 

Kontaktní e-mail: opvk@kraj-lbc.cz

 

Kontaktní místo:

 

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Věra Chládková

485 226 595

kancelář: 1417b

vera.chladkova@kraj-lbc.cz

projektový manažer

 

Ing. Miloslava Richtrová

485 226 256

kancelář: 822

miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz

projektový manažer pro globální grant


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 3 Liberecký kraj

7.1.2009 3:01:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load