1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Moravskoslezského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo kola výzvy: 01

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Cílem globálního grantu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení směřující k inovacím ve vzdělávání, tvorbě a realizaci vzdělávacích programů v Moravskoslezském kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

4. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 3. dubna 2008

Datum ukončení výzvy: 19. května 2008

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 12. května 2008

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. května 2008 do 17 hod.

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ (odkaz Evropská unie) a stránkách http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/ (odkaz OP VK).

Informace poskytuje: oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ MSK, Mgr. Nazim Afana, tel. 595 622 755, e-mail pro dotazy: nazim.afana@kr-moravskoslezsky.cz .


Výsledky: ikona souboruvýsledky Moravskoslezský kraj 1.3

3.4.2008 2:04:20 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:05 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load