1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Olomouckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášení výzvy Olomouckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

1. Číslo výzvy: 01

2. Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji

3. Program, prioritní osa, oblast podpory

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK)

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

4. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obecným cílem globálního grantu je podpora aktivit přispívajících ke zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

5. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:  16. 5. 2008

Datum zahájení příjmu žádostí:   19. 5. 2008

Datum ukončení příjmu žádostí : 14. 7. 2008  do 12:00 hod.

6. Další informace a kontakty

www.kr-olomoucky.cz/opvk Kontaktním místem je oddělení grantových schémat Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b), 779 11 Olomouc (výšková budova RCO, 12. patro). S dotazy se žadatelé rovněž mohou obrátit na kontaktní osoby:


Ing. Stanislava Klvaňová
, vedoucí oddělení grantových schémat

tel.: 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Zuzana Malá, projektová manažerka

tel.: 585 508 438, e-mail: malaz@kr-olomoucky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 2 Olomoucký kraj

19.5.2008 9:05:46 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:24 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load