1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Plzeňského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

1. Číslo výzvy

číslo výzvy: 01

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.08

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků a školských zařízení v Plzeňském kraji

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Cílem globálního grantu je přispět ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Plzeňském kraji.

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:19. 6.2008

Příjem žádostí: od 19. 6. 2008Ukončení příjmu žádostí: Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením.Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 12:00 hod 4. 8. 2008 rozhodující bude čas uvedený na hodinách v podatelně.

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/).

Kontaktní místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu - oddělení řízení OP VK

Škroupova 18 306 13 Plzeň


Oddělení řízení OP VK odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK


Ing. Eva Rojíková

projektový manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 409

tel. 377 195 455

e-mail: eva.rojikova@plzensky-kraj.cz


Mgr. Vilém Wolf

projektový manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 409

tel. 377 195 240

e-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz


Mgr. Pavel Löffelmann

vedoucí oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 404

tel. 377 195 403

e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 Plzeňský kraj

19.6.2008 2:06:47 - aktualizováno 4.5.2009 3:05:27 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load