1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Středočeského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1. Číslo kola výzvy: 01

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Cílem globálního grantu je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení Středočeském kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

4. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 5. května 2008

Datum ukončení výzvy: 16. června 2008

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 5. května 2008

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 16. června 2008 - 17 hod.

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ (odkaz OP VK 2007-2013).

Informace poskytuje: oddělení grantů EU pro oblast vzdělávání Odboru evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje, Borovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Ilona Linhartová, vedoucí oddělení grantů EU pro oblast vzdělávání, č. dv. 024,

tel. 257 280 201, e-mail: linhartovai@kr-s.cz

Ing. Martina Pawingerová, projektová a finanční manažerka, č. dv. 024, tel. 257 280 109,

e-mail: pawingerova@kr-s.cz

Ing. Michaela Šlégrová, finanční manažerka č. dv. 024, tel. 257 280 212,

e-mail: slegrova@kr-s.cz

Ing. Lucie Vodňanská, projektová a finanční manažerka č. dv. 023, tel. 257 280 814,

e-mail: vodnanska@kr-s.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam 1 3 GP Středočeský kraj OP VK schválených k realizaci, č v 01
5.5.2008 10:05:08 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load