1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Zlínského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Zlínský kraj vyhlašuje průběžnou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1. Číslo výzvy

číslo výzvy: 01

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.09

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Cílem globálního grantu je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji.

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 28. 4. 2008

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 4. 2008

Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání prostředků určených na tuto výzvu, nejpozději však do 20. 6. 2008, 12.00 hod.

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Zlínského kraje (http://www.kr-zlinsky.cz/).

Kontaktní místo:


Zlínský kraj

Odbor řízení dotačních programů - oddělení dotačních programů

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín


Kontaktní osoby:


Ing. Petr Valášek

projektový manažer globálního grantu

kancelář: budova 22, číslo dveří 335

tel.: 577 043 826

e-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.cz


Ing. Lenka Býčková

projektový manažer globálního grantu

kancelář: budova 22, číslo dveří 345

tel.: 577 043 827

e-mail: mailto:petr.valasek@kr-zlinsky.czVýsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 Zlínský kraj
28.4.2008 1:04:57 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:29 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load