1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva Středočeského kraje - oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlášení 2. výzvy Středočeského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Středočeský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1. Číslo kola výzvy: 02

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji.

Cílem globálního grantu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

4. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 4. února 2009

Datum ukončení výzvy: 31. března 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. února 2009

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 31. března 2009 v 16 hod.

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ (odkaz OP VK 2007-2013).

Informace poskytuje: oddělení grantů,  Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Ing. Petr Šimandl , projektový manažer pro oblast podpory 1.1, č. dv. 023, tel. 257 280 711,

e-mail: simandl@kr-s.cz

Pavla Doležalová, finanční manažer pro oblast podpory 1.1, č. dv. 023, tel. 257 280 505,

e-mail: dolezalovapa@kr-s.cz

 


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci, Středočeský kraj 2 výzvy GG II 1 1

4.2.2009 4:02:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load