1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy IPn

Vyhlášení výzvy pro MPSV a jeho příspěvkové organizace k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou MPSV a jeho příspěvkovým organizacím k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, Oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání.

Upozornění: Výzva není určena veřejnosti

22.1.2014 10:55:23 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy Skupině VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání Prioritní osy 4a a 4b OP VK (výzva není určena veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině  VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání.

24.4.2008 3:04:37 - aktualizováno 27.8.2009 11:08:18 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy Skupině VII MŠMT a ČŠI k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání prioritní osy 4a a 4b OP VK (výzva není určena veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině VII MŠMT a ČŠI k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání.

24.4.2008 3:04:53 - aktualizováno 28.1.2010 4:01:53 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy Skupině VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 4.2 - Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Prioritní osy 4a a 4b OP VK (není určeno veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro Oblast podpory 4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

24.4.2008 3:04:28 - aktualizováno 27.8.2009 11:08:07 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

25.10.2011 12:10:24 - aktualizováno 16.3.2012 1:03:38 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

18.8.2011 3:08:42 - aktualizováno 23.1.2012 2:01:33 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

18.8.2011 3:08:02 - aktualizováno 14.11.2011 2:11:31 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost azaměstnanost), Oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení.

17.6.2011 1:06:37 - aktualizováno 8.11.2012 6:11:50 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů národních - Oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení.  

 

20.5.2010 9:05:49 - aktualizováno 17.9.2010 2:09:08 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy Skupině II MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osy 3 OP VK (výzva není určena veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině II MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 3 Další vzdělávání, a to pro oblast podpory 3.2  – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

16.12.2008 2:12:33 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load