1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů národních - Oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení.  

 

20.5.2010 9:05:49 - aktualizováno 17.9.2010 2:09:08 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load