1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.


ikona souboruText výzvy.pdf

Přílohy:

ikona souboruPříloha č.1 - Specifická kritéria.doc

ikona souboruPříloha č.2 - Monitorovací indikátory.doc

ikona souboruPříloha č.3 - Prohlášení o projednání IPn.doc

ikona souboruPříloha č.4 - Etapy realizace projektu.docHlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:  

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz

 

Výzva podepsaná ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.41_3.1.pdf

25.10.2011 12:10:24 - aktualizováno 16.3.2012 1:03:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load