1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost azaměstnanost), Oblast podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení.

Na základě požadavků plynoucích ze závěrečné zprávy Auditu EK vznikly nové verze dvou příruček -  Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK (verze 9) a Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 7).

Z tohoto důvodu Řídicí orgán OP VK uveřejňuje dodatek k výzvě č. 33, kterým ukládá žadatelům a příjemcům řídit se těmito novými verzemi příruček.  Jedná se především o tyto změny:

  • požadavek na novou přílohu (Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu).
  • zpřísnění požadavku na oprávněnost partnera – nesmí mít právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.
  • zpřísnění požadavku na dodržení úvazku pro členy realizačního týmu ze 1,5 na 1,0 úvazku (s výjimkami uvedenými v Příručce pro příjemce verze 7)

Podrobně jsou všechny změny popsány ve změnových listech, které jsou uveřejněny společně s novými verzemi příruček.  

Text výzvy a dodatek č. 3:

ikona souboruText vyzvy č. 33_4.1 a dodatek č.3.pdf
ikona souboruDodatek k výzvě č. 33.pdf
ikona souboruPodrobný popis změn.pdf

Text výzvy a dodatek č. 2:

ikona souboruText výzvy č.33_4.1_dodatek č. 2.pdf

Text výzvy a dodatek č. 1:

ikona souboruText výzvy č.33 a dodatek.pdf

ikona souboruPříloha č. 1 - Specifická kritéria.doc

ikona souboruPříloha č. 2 - Monitorovací indikátory.doc

ikona souboruPříloha č. 3 - Čestné prohlášení partnera.docx

ikona souboruPříloha č. 4 - Principy partnerství a prohlášení o partnerství.docx

ikona souboruPříloha č. 5 - Čestné prohlášení o projednání s odbornou veřejností.doc

ikona souboruPříloha č. 6 - Podrobný rozpočet projektu.xls

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:  

Ing. Jaroslava Merunková (tel. 234 814 250), jaroslava.merunkova@msmt.cz) 

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz


Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.33_4.1.pdf

17.6.2011 1:06:37 - aktualizováno 8.11.2012 6:11:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load