1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Skupině II MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osy 3 OP VK (výzva není určena veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině II MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 3 Další vzdělávání, a to pro oblast podpory 3.2  – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

 ikona souboruText_vyzvy_3.2.pdf (88,98 KB) )

 ikona souboruPriloha_c.1.pdf (36,45 KB
 ikona souboruPriloha_c.2.pdf (43,40 KB)
 ikona souboruPriloha_c.3.pdf (50,80 KB)
 ikona souboruPriloha_c.4.doc (42,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.5.doc (36,00 KB)
 ikona souboruPriloha_c._6.xls (108,00 KB)


16.12.2008 2:12:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load