1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Skupině VII MŠMT a ČŠI k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání prioritní osy 4a a 4b OP VK (výzva není určena veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině VII MŠMT a ČŠI k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání.

ZMĚNA KONTAKTNÍ OSOBY

Dne 1. února 2009 se mění kontaktní osoba na danou výzvu. Novou kontaktní osobou je Ing. Jaroslava Merunková

(tel: 234 814 250; email:merunkovaj@msmt.cz).

Upozornění: Výzva není určena veřejnosti

ikona souboruVyzva_4.1_aktualizace_20.8.09.pdf (227,57 KB)

 ikona souboruPriloha_c.1_specificka_kriteria_4.1.pdf (118,16 KB

 ikona souboruPriloha_c.2_indikatory_4._1.pdf (124,54 KB)

 ikona souboruPriloha_c.3_cestne_prohlaseni_fin.partnera_4.1.doc (335,50 KB

 ikona souboruPriloha_c.4_prohlaseni_o_partnerstvi_4.1.doc (307,50 KB)

 ikona souboruPriloha_c.5_cestne_prohlaseni_o_projednani_IPn_odbornou_verejnosti_4.1.doc (303,50 KB)

 ikona souboruPriloha_c._6_Podrobny_rozpocet_projektu_4.1.xls (309,00 KB
 
 

 

 
 24.4.2008 3:04:53 - aktualizováno 28.1.2010 4:01:53 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load