1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Skupině VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 4.2 - Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Prioritní osy 4a a 4b OP VK (není určeno veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro Oblast podpory 4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

ZMĚNA KONTAKTNÍ OSOBY

Dne 1. února 2009 se mění kontaktní osoba na danou výzvu. Novou kontaktní osobou je Ing. Jaroslava Merunková.

(tel: 234 814(214,33 KB)
250; email: merunkovaj@msmt.cz).

Upozornění: Výzva není určena veřejnosti.

 ikona souboruVyzva_IPN_4.2_aktualizace_20.8.09.pdf (214,33 KB
 ikona souboruPriloha_c.1_specificka_kriteria_4.2.pdf (107,12 KB)
 ikona souboruPriloha_c.2_indikatory_4.2.pdf (112,79 KB)
 ikona souboruPriloha_c.3_cestne_prohlaseni_fin.partnera_4.2.doc (182,00 KB)
 ikona souboruPriloha_c.4_prohlaseni_o_partnerstvi_4.2.doc (165,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.5_cestne_prohlaseni_o_projednani_IPn_odbornou_verejnosti_4.2.doc (160,50 KB)

24.4.2008 3:04:28 - aktualizováno 27.8.2009 11:08:07 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load