1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Skupině VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních pro Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání Prioritní osy 4a a 4b OP VK (výzva není určena veřejnosti)

MŠMT vyhlašuje průběžnou výzvu určenou Skupině  VII MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů národních v rámci OP VK, Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), a to pro Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání.

24.4.2008 3:04:37 - aktualizováno 27.8.2009 11:08:18 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load