1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Prioritní osa 1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

UPOZORNĚNÍ:

ke 2. únoru 2011 byly opraveny administrativních chyby ve výzvě. Došlo k těmto změnám:

  1. Cílové skupiny (formulace upraveny v souladu s Prováděcím dokumentem OP VK)
  2.  Příloha č. 1 - Specifická kritéria (odstraněny překlepy v Obsahu kritérií)

Text výzvy:

ikona souboruVýzva 1.2.pdf

Přílohy:

ikona souboruPříloha č.1 - Specifická kritéria.doc
ikona souboruPříloha č. 2 - Monitorovací indikátory.doc

ikona souboruPříloha č. 3 - Čestné prohlášení.doc
ikona souboruPříloha č. 4 - Principy partnerství.doc
ikona souboruPříloha č. 5 - Metodický výklad.doc
ikona souboruPříloha č. 6 - Prohlášení města-IPRM.doc


Výsledky:  

ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci 1 2, č v 27

ikona souboruSeznam projektů v Zásobníku projektů 1 2, č v 27

25.1.2011 7:01:29 - aktualizováno 3.2.2011 9:02:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load