1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (Prioritní osa 1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.  

Text výzvy:

 ikona souboru3.vyzva_1.3.pdf (329,86 KB)

Upozornění pro žadatele, které jsou organizační složkou státu nebo součástí jiných organizačních složek státu, platí odlišný režim financování. Tyto organizace musí 15% podíl SR na financování svého projektu vyčlenit v rámci svého rozpočtu nebo je zapracovat do návrhu státního rozpočtu a informovat o této skutečnosti Řídící orgán (O41 MŠMT). V případě, že v rámci organizace nebude zajištění 15 % podílu SR prostředků v daném roce možné, zpracuje Řídící orgán na základě návrhu žadatele návrh na rozpočtové opatření a předloží jej Ministerstvu financí. O podíl ve výši 85 % výdajů projektu krytých příjmy EU, pokud nejsou narozpočtovány, žádá žadatel Ministerstvo financí podle odst. 4, § 24, zák. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Přílohy:

 ikona souboruPriloha_c.1_Specificka_kriteria.pdf (139,11 KB)
 ikona souboruPriloha_c.2_Monitorovaci_indikatory.pdf (127,10 KB)
 ikona souboruPriloha_c.3_cestne_prohlaseni.doc (293,00 KB)
 ikona souborupriloha_c.4_Principy_partnerstvi.doc (292,00 KB)
 ikona souboruPriloha_c.5_metodicky_vyklad_zvysovani_kvalifikace.pdf (300,95 KB)
 ikona souboruPriloha_c.6_neprime_naklady.xls (774,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.7_prohlaseni_mesta_IPRM.doc (29,00 KB)

Analýzy k výzvě:

Akční plán podpory odborného vzdělávání  ikona souboruAkcniplanpodporyodbornehovzdelavani.pdf (2,04 MB)

Akční plán Škola 21  ikona souboruAkcni_plan_Skola_21.pdf (414,63 KB)

Analýza kvalifikovanosti učitelů  ikona souboruAnalyza_kvalifikovanosti_ucitelu.pdf (3,33 MB)

Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.19_1.3.pdf


Výsledky: ikona souboruSeznam schválených projektů 1 3, č v 19

29.3.2010 9:03:37 - aktualizováno 21.9.2011 12:09:36 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load