1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.  

Text výzvy:

 ikona souboru3.vyzva_2.2.pdf (269,83 KB)

Upozornění pro žadatele k bodu č. 18. výzvy Formální podoba žádosti a způsob jejího předkládání:

První podmínka pro závazná pravidla pro přílohy: „všechny přílohy musí být předloženy v listinné podobě v originále (nebo úředně ověřené kopii) a nesmějí být starší tří měsíců k datu podání žádosti“ se netýká živnostenského listu a Rozhodnutí o udělení akreditace)

 

Přílohy:

 ikona souboruPriloha_c.1_Specificka_kriteria.pdf (140,36 KB)
 ikona souboruPriloha_c.2_Monitorovaci_indikatory.pdf (151,21 KB)
 ikona souboruPriloha_c.3_Cestne_prohlaseni_partnera.doc (117,00 KB)
 ikona souboruPriloha_c.4_Principy_partnerstvi_a_prohlaseni.doc (116,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.5_Metodicky_vyklad.pdf (240,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.6_Tabulka_rozpocet_pouze_pro_OSS.xls (273,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.7_Potvrzeni_IPRM.doc (25,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.8_Prehled_oboru.pdf (131,27 KB)


Výsledky: ikona souboruVýsledky 2 2, č v 18

29.3.2010 10:03:18 - aktualizováno 18.5.2010 3:05:49 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load