1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (Prioritní osa 1)

MŠMT vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

 

UPOZORNĚNÍ: výzva 1.1 byla prodloužena do 28.srpna 2009.

20.5.2009 10:05:47 - aktualizováno 6.8.2009 1:08:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load