1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

MŠMT vyhlašuje 2. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Součástí příloh je i přehled změn v názvech indikátorů, upřesnění věcných otázek a doplňující výklad k metodice nepřímých nákladů. 

Text výzvy:

ikona souborutext_vyzvy_2.2.pdf (232,14 KB

Upozornění pro žadatele k nepřímým nákladům: V každé projektové žádosti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Objemu přímých nákladů vždy odpovídá pevně stanovené % nepřímých nákladů dané tabulkou ve výzvě - nejedná se o limit. Žádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů (ani nulové) není možné. Projekty, u nichž % nepřímých nákladů nebude odpovídat tabulce ve výzvě, budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

Příklad: Celkové způsobilé přímé výdaje projektu jsou 1 100 000 Kč. Z toho činí výdaje na křížové financování 100 000 Kč. Základ pro výpočet nepřímých nákladů je 1 000 000 Kč. Ve výzvě je uvedeno, že pro projekty s přímými náklady bez křížového financování do 4 000 000 Kč činí % nepřímých nákladů 18 %. 18 % z 1 000 000 Kč = 180 000 Kč. Žadatel zahrne do rozpočtu částku 180 000 Kč na nepřímé náklady. Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé) budou činit 1 280 000 Kč.

 ikona souboruDoplneni_k_indikatorum.pdf (350,65 KB

 ikona souboruUpresneni_vecnych_otazek_2.2.pdf (198,98 KB


Přílohy:

 ikona souboruPriloha_c._1_Specificka_kriteria.pdf (123,57 KB

 ikona souborupriloha_c.2_Monitorovaci_indikatory.pdf (133,42 KB
 ikona souboruPriloha_c3_cestne_prohlaseni_partnera_s_fnancnim_prispevkem_2.2.doc.doc (105,50 KB

 ikona souboruPriloha_c._4_Principy_partnerstvi.doc (70,50 KB
 ikona souboruPriloha_c._5_Metodicky_vyklad.doc (98,00 KB
 ikona souboruPriloha_c.6_Tabulka_pro_vyplneni_rozpoctu_projektu_pouze_pro_OSS.doc.xls (190,50 KB
 ikona souboruPriloha_c._7_Prohlaseni_mesta_o_souladu_s_IPRM.doc (31,00 KB
 ikona souboruPriloha_c._8_Prehled_oboru.doc (78,50 KB

Výsledky:  ikona souboruSeznam schválených projektů, 2 2, č v 15

8.6.2009 4:06:29 - aktualizováno 24.8.2009 9:08:58 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load