1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje kolovou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Text výzvy:

ikona souboruText výzvy 1.1.pdf

Přílohy výzvy:

ikona souboruPříloha č. 1 Specifická kritéria.doc
ikona souboruPříloha č. 2 Monitorovací indikátory.doc
ikona souboruPříloha č. 3 Čestné prohlášení 1.1.doc
ikona souboruPříloha č. 4 Principy partnerství 1.1.doc
ikona souboruPříloha č. 5 Metodický výklad.doc
ikona souboruPříloha č. 6 Prohlášení města o souladu projektu s IPRM.doc
ikona souboruPříloha č. 7 - Usnesení vlády.pdf

 

ikona souboruMetodický výklad.pdf k podaktivitě A d)

Upozornění pro žadatele (upřesnění k výzvě): pro účely stanovení intervalu nepřímých nákladů vždy vycházejte z částky přímých nákladů bez křížového financování.

Příklad: Celkové způsobilé přímé náklady projektu jsou 12 000 000 Kč. Z toho činí výdaje na křížové financování 100 000 Kč. Základ pro výpočet nepřímých nákladů je 11 900 000 Kč. Pro projekty s přímými náklady bez křížového financování od 10 000 000 Kč do 15 000 000 Kč je stanovena výše nepřímých nákladů 12 %. 12 % z 11 900 000 Kč = 1 428 000 Kč. Žadatel zahrne do rozpočtu částku 1 428 000 Kč na nepřímé náklady. Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé) budou činit 13 428 000 Kč.


Výsledky: 

ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci 1 1, č v 26

ikona souboruSeznam projektů v zásobníku 1 1, č v 26

14.12.2010 5:12:00 - aktualizováno 4.1.2011 10:01:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load