1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních do oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (Prioritní osa 1)

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních v rámci OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

Termín výzvy: od 21.7.2008 do 30.10.2008 do 13,00 hodin.
   


 ikona souboruText výzvy (
238.86 KB)

 ikona souboruPříloha č.1 (195.00 KB) - specifická kritéria

 ikona souboruPříloha č.2 (139,05 KB) – indikátory

 ikona souboruPříloha č.3 (209.00 KB) - čestné prohlášení finančního partnera

 ikona souboruPříloha č.4 (191,50 KB)  - principy a prohlášení o partnerství 


Výsledky:  ikona souboruSeznam prijemcu 1 3 08

21.7.2008 12:07:57 - aktualizováno 27.8.2008 6:08:03 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load