1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva je zaměřena na podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení, spolupráci institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje a rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod.  

ikona souboruVýzva č 46

Přílohy výzvy:

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:

Ing. Aleš Holeček, e-mail: ales.holecek@msmt.cz tel.:+ 420 234 814 366.

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz. 


Výzva podepsána náměstkem ministra: ikona souboruVýzva č. 46 - scan

Ve výzvě č. 46, Oblast podpory 1.1 bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 21 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 325 910 939,87 Kč.

 


ikona souboruSeznam projektů doporučených k realizaci

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 16. dubna 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.  

ikona souboruInfo pro příjemce výzva č 46

6.11.2013 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load