1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Text výzvy:

ikona souboruText výzvy č 55 op 1 1

Přílohy:

ikona souboruPříloha č 1 Specifická kritéria

ikona souboruPriloha č 2 Monitorovaci indikatory

ikona souboruPříloha č 3 Čestné prohlášení partnera s fin příspěvkem

ikona souboruPříloha č 4 Principy partnerství a prohlášení o partnerství (1)

ikona souboruPříloha č 5 Metodický výklad výzvy 55

ikona souboruPříloha č 6 Informace o vlastnické struktuře (1)

ikona souboruPříloha č 7 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM (1)


Informace:

V období od 30. 4. 2014 do 9. 5. 2014 včetně je kontaktní osobou pro tuto výzvu Mgr. Zuzana Slimáková, tel. + 420 234 814 408, email: zuzana.slimakova@msmt.cz.

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Mgr. Michal Havránek, tel. + 420 234 814 364, email: michal.havranek@msmt.cz.

Konzultace budou probíhat v termínu od 9. 4. do 30. 4. 2014.

Při problémech s vyplněním webové žádosti kontaktujte help_opvk@msmt.cz

 

Výzva podepsaná NM: ikona souboruVyzva č 55

Podklady ze semínáře pro žadatele naleznete v sekci Výstupy ze seminářů pro žadatele.


Bylo přijato 13 projektových žádostí v celkovém požadovaném objemu finančních prostředků 441 463 628,75 Kč.ikona souboruSeznam IpO schvalenych k realizaci vyzva 55 byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 11. srpna 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.
Podrobnější informace týkající se způsobilosti výdajů před zahájením realizace projektu naleznete v tomto dokumentu: ikona souboruInformace pro příjemce výzva č 55

4.4.2014 12:35:20 - aktualizováno 29.4.2014 14:39:30 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load