1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Prioritní osa 1)

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Text výzvy:  ikona souboruText_vyzvy_1.2.pdf (293,46 KB)

Hodnocení nadregionálnosti pak bude na základě tohoto výkladu:

Bod 6 na straně 9 Výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z OP VK pro oblast podpory 1.2 se vykládá takto:

1. Individuální projekty ostatní budou realizované na nadregionální úrovni.

2. Výjimku v podmínce nadregionálnosti tvoří projekty, které budou danou problematiku systémově řešit na území daného kraje. Tento typ projektů mohou předkládat pouze kraje, popřípadě jimi zřízená příspěvková organizace za podmínky, že partnerem této příspěvkové organizace bude v projektu kraj. Mohou nastat dvě varianty:

a. pokud je žadatelem kraj, může být tento projekt zaměřený na jakoukoli podporovanou aktivitu z vyhlášené výzvy,

b. pokud je žadatelem příspěvková organizace kraje, musí být tento projekt zaměřený pouze na podporovanou aktivitu č. 3 „Rozvoj poradenství…“ a č. 4 „Zvyšování kompetence…“.

Přílohy:

 ikona souboruPriloha_c._1_Specificka_kriteria.doc (91,50 KB)  ikona souboruPriloha_c._2_Indikatory.doc (100,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c._3_Cestne_prohlaseni_1.2.doc (93,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c.4_Principy_partnerstvi_1.2.doc (92,00 KB)
 ikona souboruPriloha_c._5_Metodicky_vyklad_1.2.pdf (195,22 KB)


 ikona souboruPriloha_c._6_Neprime_naklady_1.2.xls (199,50 KB)
 ikona souboruPriloha_c._7_prohlaseni_mesta_o_souladu_projektu_s_IPRM.doc (28,50 KB)


Výsledky:  ikona souboruSeznam prijemcu 1 2 14

20.5.2009 10:05:00 - aktualizováno 7.7.2009 8:07:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load