1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Text výzvy:

ikona souboruText výzvy č 51

Přílohy:

ikona souboruPříloha č 1 Specifická kritéria výzvy č 51

ikona souboruPříloha č 2 Monitorovací indikátory

ikona souboruPříloha č 3 Čestné prohlášení partnera s fin příspěvkem

ikona souboruPříloha č 4 Principy partnerství a prohlášení o partnerství

ikona souboruPříloha č 5 Metodický výklad výzvy č 51

Aktualizovaná verze přílohy č. 5 výzvy:

ikona souboruPříloha č 5 Metodický výklad výzvy č 51 aktualizovaná verze

ikona souboruPříloha č 6 Informace o vlastnické struktuře

ikona souboruPříloha č 7 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

ikona souborupříloha č 8 podrobný rozpočet

ikona souboruVzor partnerské smlouvy


 

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Ing. Petr Juříček, tel. + 420 234 814 278, email: petr.juricek@msmt.cz

Konzultace budou probíhat v termínu od 9. 4. do 30. 4. 2014.

Při problémech s vyplněním webové žádosti kontaktujte help_opvk@msmt.cz 

Výzva podepsaná NM: ikona souboruVyzva č 51

Podklady ze semínáře pro žadatele naleznete v sekci Výstupy ze seminářů pro žadatele.

Odpovědi na dotazy ze semináře na téma Veřejné zakázky zde: ikona souboruOdpovědi na dotazy

Často kladené otázky: ikona souboruFAQ výzva č 51

Minimální požadavky Řídicího orgánu OP VK na obsah evaluačních zpráv vytvořených v rámci projektů výzvy č. 51: ikona souboruPožadavky na obsah evaluačních zpráv vyzva 51


Bylo přijato 46 projektových žádostí v celkovém požadovaném objemu finančních prostředků 1 631 522 175,96 Kč.


ikona souboruSeznam IpO schvalenych k realizaci vyzva 51 byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 11. srpna 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

Podrobnější informace týkající se způsobilosti výdajů před zahájením realizace projektu naleznete v tomto dokumentu: ikona souboruInformace pro příjemce výzva č 51

4.4.2014 12:29:32 - aktualizováno 3.9.2014 10:49:08 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load