1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzva je zaměřena zejména na učitele mateřských škol ve vztahu k jejich profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod.

Přílohy výzvy:

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:

Mgr. Jana Grendelová, e-mail: jana.grendelova@msmt.cz, tel.:+ 420 234 814 258

Při problémech s vyplněním webové žádosti kontaktujte help_opvk@msmt.cz.


Výzva podepsána náměstkem ministra: ikona souboruVýzva č. 48 - scan

Ve výzvě č. 48, Oblast podpory 1.3 bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 153 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 986 027 445,47 .


 ikona souboruSeznam IpO schvalenych k realizaci vyzva 48 byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 7. května 2014 . Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

Podrobnější informace týkající se způsobilosti výdajů před zahájením realizace projektu naleznete v tomto dokumentu: ikona souboruInformace pro příjemce výzva č 48

6.11.2013 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load