1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.5  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

 

ikona souboruText výzvy 1.5.pdf

ikona souboruPříloha č.1 Seznam SŠ s počtem žáků.xls - účinná od 12. prosince 2011.
ikona souboruPříloha č.1 Seznam mimopražských SŠ a konzervatoří s počtem žáků.xls – verze platná do 11. prosince 2011 včetně. Žadatelé, kteří budou předkládat projektovou žádost 12. prosince 2011 a později, jsou povinni řídit se daty aktualizované verze Přílohy č. 1 Seznam středních škol s počtem žáků. Tato aktualizovaná verze Přílohy č. 1, účinná od 12. prosince 2011, bude zde  zveřejněna 9. prosince 2011. 

ikona souboruPříloha č.2 Monitorovací indikátory.docx
ikona souboruPříloha č. 3 Přehled šablon 1.5.pdf
ikona souboruPříloha č.4 Čestné prohlášení o počtu žáků.docx

Kontaktním místem pro případné dotazy je odbor CERA MŠMT. Dotazy lze pokládat osobně v rámci dohodnutých konzultací.

Kontaktní spojení pro tuto výzvu je:

elektronicky na e-mail stredniskoly@msmt.cz nebo telefonicky na call-linku: 800 228 229 (v provozu každý všední den v době od 8.00 do 16.00 hod., volání zdarma)

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz.

 

 Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.34_1.5.pdf


Výsledky

17.6.2011 12:06:26 - aktualizováno 9.12.2011 10:12:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load