1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Ve výzvě č. 35 Oblasti podpory 2.3 zaměřené na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje bylo předloženo a úspěšně zaregistrováno 53 projektových žádostí o celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 1 499 605 217,14 Kč. Nejpozději do 11. listopadu 2011 bude Řídicím orgánem rozhodnuto o případném předčasném ukončení výzvy z důvodu vyčerpání alokace určené pro tuto výzvu. Tato informace bude zveřejněna zde.

Na základě vysokého počtu předložených projektových žádostí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VKukončuje k datu 11. listopadu 2011 v pořadí 4. výzvu (č. 35) k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 

ikona souboruText výzvy.pdf

 

Přílohy výzvy:

ikona souboruPříloha č. 1 - Specifická kritéria.doc
ikona souboruPříloha č. 2 - Monitorovací indikátory.doc
ikona souboruPříloha č. 3 - Čestné prohlášení partnera s fin. příspěvkem.doc
ikona souboruPříloha č. 4 - Principy partnerství a prohlášení o partnerství.doc
ikona souboruPříloha č. 5 - Potvrzení o zařazení projektu do IPRM.doc
ikona souboruPříloha č. 6 - Metodický výklad.doc

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:  

Ing. Lenka Menclová (tel. 234 814 254, lenka.menclova@msmt.cz) 

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz


Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.35_2.3.pdf


ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci výzva č 35 2 3

ikona souboruSeznam projektů zařazených do Zásobníku projektů výzva č 35 2 3

25.7.2011 3:07:53 - aktualizováno 10.11.2011 1:11:57 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load