1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

ikona souboruText výzvy č 50 op 3 1

ikona souboruPřílohy k výzvě č 50

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Bc. Martin Poprštein, tel. + 420 234 814 171, email: martin.poprstein@msmt.cz.

Výzva podepsaná náměstkem ministra ikona souboruNM výzva 50


Upozornění Řídicího orgánu OP VK:

Při přípravě projektových žádostí se žadatelé řídí textem výzvy, metodickým výkladem a jinými dokumenty, uvedenými ve výzvě. Na základě zkušeností z předcházejících výzev Řídicí orgán OP VK doporučuje žadatelům, aby věnovali zvýšenou pozornost Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10. V přijatých projektových žádostech v předcházejících výzev se vyskytují chyby vztahující se především k následujícím oblastem:

Kapitola 3.3.2 Oprávněnost místa realizace projektu (lokalizace) – problematika regionálnost/nadregionálnost projektů IPo

Kapitola 3.3.3 Oprávněnost cílových skupin

Kapitola 3.3.4 Oprávněnost aktivit projektu – problematika řízení a administrace projektu

Kapitola 3.3.5 Oprávněnost partnera projektu a pojem partnerství


Do výzvy č. 50 bylo předloženo celkem 204 projektových žádostí s celkovou výší požadovaných finančních prostředků 677 528 443,86 Kč.

Seznam projektů doporučených k realizaci ikona souboruSeznam IpO schvalenych k realizaci 50 web byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 23. června 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

Podrobnější informace týkající se způsobilosti výdajů před zahájením realizace projektu naleznete v tomto dokumentu: ikona souboruinfo pro příjemce výzva č 50.

22.1.2014 13:11:20 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load