1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

Ve  výzvě č. 37 (IPo) OP VK, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 282 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou 1 339 589 527,63 Kč.

ikona souboruText výzvy 3.1.pdf

 

Přílohy .pdf
ikona souboruPříloha č. 1 Specifická kritéria.doc
ikona souboruPříloha č. 2 Čestné prohlášení pro účely čerpání de minimis.doc
ikona souboruPříloha č. 3 Monitorovací indikátory.doc
ikona souboruPříloha č. 4 Čestné prohlášení partnera s fin. příspěvkem.doc
ikona souboruPříloha č. 5 Principy partnerství a prohlášení o partnerství.doc
ikona souboruPříloha č. 6 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM.doc
ikona souboruPříloha č. 7 Metodický výklad výzvy 3.1.doc

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:  

Ing. Vladimír Skořepa (tel. 234 814 283, Vladimir.Skorepa@msmt.cz) 

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz


Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.37_3.1.pdf


Výsledky: ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci výzva č 37 3 1

ikona souboruSeznam projektů zařazených do Zásobníku projektů výzva č 37 3 1

20.7.2011 10:07:21 - aktualizováno 1.11.2011 12:11:26 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load