1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání IPo, oblast podpory 2.3

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Termín výzvy: od 13.10.2008-12.12.2008, 13,00 hod.

ikona souboruText výzvy.pdf (288,97 KB)

ikona souboruPříloha č.1.doc (502,00 KB) - specifická kritéria

ikona souboruPříloha č.2.pdf (182,28 KB) - indikátory

ikona souboruPříloha č.3.doc (521,50 KB) - čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem

ikona souboruPříloha č.4.doc (504,50 KB) - principy partnerství a prohlášení o partnerství

ikona souboruPříloha č.5 (524,00 KB) - čestné prohlášení Rámec Společenství

Změna adresy pro osobní doručení projektových žádostí:Z důvodu stěhování odboru CERA dne 7. listopadu 2008 dochází ke změně adresy pro osobní doručení projektových žádostí k výzvě pro oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 

Nová adresa pro osobní doručení je:

odbor CERA, budova Corso II, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín (stanice metra „B“ – Křižíkova nebo 2 zastávky tramvají č. 8, 24 z Florence).

Adresa pro písemné doručení žádosti zůstává nezměněna.

Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.9_2.3.pdf


Výsledky: ikona souboruSeznam prijemcu IPo 2 3 09

13.10.2008 12:10:53 - aktualizováno 21.9.2011 12:09:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load