1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Prioritní osy 2 OP VK

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, a to pro oblast

podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání.

S ohledem na četné dotazy žadatelů byly blíže upřesněny body 8, 20 a 22 výzvy. Tato upřesnění (odkazy na aktuální Příručku pro žadatele o finanční podporu z OP VK, způsob odevzdání projektové žádosti a příloh, doplnění kontaktu na pracovníka MŠMT a help e-mailu pro technické problémy s Benefit7) jsou pro snazší orientaci v textu výzvy vyznačena žlutě. ikona souboruText výzvy (256,00 KB)

 ikona souboruPříloha č.1 (125,61 KB) 
 ikona souboruPříloha č.2 (143,50 KB)
 ikona souboruPříloha č.3 (47,50 KB
 ikona souboruPříloha č.4 (50,00 KB

 ikona souboruInformace o zásadách úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace (434,93 KB

  Výsledky:  ikona souboruSeznam prijemcu IPo 2 2
 

19.5.2008 2:05:01 - aktualizováno 11.5.2009 8:05:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load