1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy TP

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů technické pomoci - prioritní osa 5, oblast podpory 5.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání projektů technické pomoci v rámci Prioritní osy 5a, 5b – Technická pomoc, oblasti podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu.

11.3.2014 13:44:54 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů technické pomoci - prioritní osa 5, oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání projektů technické pomoci v rámci Prioritní osy 5 Technická pomoc

26.7.2011 3:07:10 | supervisor | Celý článek
 

Oznámení o ukončení průběžných výzev k předkládání projektů Technické pomoci v rámci OP VK pro Zprostředkující subjekty (ZS - kraje) a Řídící orgán (ŘO - MŠMT)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, oznamuje ukončení výzev k předkládání projektů Technické pomoci z OP VK, a to v souladu s bodem 15. Termíny výzvy - ukončení výzvy rozhodnutím ředitele odboru technické pomoci.

15.6.2011 8:06:42 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load