1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Doplnění vyhlášených prvních výzev Technické pomoci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Zprostředkující subjekty (ZS - kraje) a Řídící orgán (ŘO - MŠMT)

MŠMT doplňuje vyhlašené výzvy k předkládání projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzvy jsou vyhlašovány v návaznosti na přijaté a schválené dokumenty OP VK. Na základě doporučení a připomínek Evropské komise byl přepracován a doplněn Komunikační plán OP VK a změněny finanční alokace na jednotlivé oblasti podpory technické pomoci OP VK. Upravený prováděcí dokument OP VK byl dne 21.4. 2008 schválen Monitorovacím výborem OP VK per rollam. Všechny změny jsou zaneseny do doplněných výzev TP OP VK.  Celé znění doplněných vyhlášených výzev pro kraje naleznete prokliknutím na následující texty :


1) Prioritní osa 5a – Technická pomoc Cíl Konvergence je určena ZS-krajům a ŘO

1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

 ikona souboruVýzva (
198,63 KB),   ikona souboruPříloha (208,08 KB
 
2 – Informovanost a publicita programu

 ikona souboruVýzva (
197.13 KB),   ikona souboruPříloha (208,08 KB
 
3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

 ikona souboruVýzva (196,90 KB),  Přílohasrc ikona souboruPříloha (208,08 KB

 
2) Prioritní osa 5b - Technická pomoc Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKZ) je určena pouze ŘO

1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

  ikona souboruVýzva (197.93 KB),   ikona souboruPříloha (208,07 KB
 
2 – Informovanost a publicita programu

 ikona souboruVýzva (208,06 KB),   ikona souboruPříloha (197,02 KB)

3
– Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

 ikona souboruVýzva (196,11 KB),  Přílohasrc ikona souboruPříloha (208,07 KB
 
15.5.2008 11:05:20 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load