1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oznámení o ukončení průběžných výzev k předkládání projektů Technické pomoci v rámci OP VK pro Zprostředkující subjekty (ZS - kraje) a Řídící orgán (ŘO - MŠMT)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, oznamuje ukončení výzev k předkládání projektů Technické pomoci z OP VK, a to v souladu s bodem 15. Termíny výzvy - ukončení výzvy rozhodnutím ředitele odboru technické pomoci.

Čísla výzev: 01/04, 01/05

Datum ukončení výzev: 10. června 2011 v 9:00 hodin

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příloha: Oznámení ředitele O42, MŠMT
ikona souboru5_a_ukonceni.pdf
ikona souboru5_b_ukonceni.pdf

1) Prioritní osa 5a – Technická pomoc Cíl Konvergence

1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

2 – Informovanost a publicita programu

 3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program


2) Prioritní osa 5b - Technická pomoc Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

 2 – Informovanost a publicita programu

3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

15.6.2011 8:06:42 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load