1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Další schválené projekty IPo v prioritní ose Technická pomoc

Dne 11.9.2008 bylo hlasováno o dalších předložených projektech IPo v rámci prioritní osy Technická pomoc 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. Byly schváleny 2 projekty, které předložil Královéhradecký kraj.

Více viz dokument ke stažení:

ikona souboruDokument.pdf (136,03 KB)

8.10.2008 3:10:49 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load