1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seznam globálních grantů schválených k realizaci v rámci Prioritní osy 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam obsahuje výčet globálních grantů krajů, které byly schváleny k realizaci dne 21. března 2008 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR O. Liškou. Globální granty byly předloženy krajskými úřady v únoru 2008 na základě prvních tří výzev pro Prioritní osu 1, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3.
28.3.2008 3:03:51 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load